Η σταθερή συνεργασία και n εμπιστοσύνη των συναδέλφων ιατρών και των ασθενών μας από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας μας, φανερώνει τη συνέπειά μας στους αρχικούς στόχους μας. Το εργαστήριό μας διασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (quality control) με το συνδυασμό των εξής παραμέτρων:

  • Αυστηρό και καθημερινό ενδό-εργαστηριακό έλεγχο της ευαισθησίας και ειδικότητας των αντιδραστηρίων, με τn χρήση πρότυπων ορών (controls) αναγνωρισμένων οίκων
  • Επαναληπτική εξέταση κάθε δείγματος (διπλά δείγματα)
  • Συνεχή έλεγχο καλής λειτουργίας -συντήρηση των οργάνων και συσκευών
  • Τεχνολογική αραιότατα με διαρκή εκσυγχρονισμό
  • Συνεχή και σχολαστικό έλεγχο όλων των παραμέτρων της αναλυτικής διαδικασίας
  • Εξελιγμένο σύστημα καταχώρισης εξετάσεων ασθενών
  • Συνεχής επιμόρφωση επιστημονικού προσωπικού
  • Αυστηρά κριτήρια για την επιλογή και συνεχή αξιολόγηση των συνεργαζόμενων εταιριών