Οι εξετάσεις που παρέχουμε

Οι εξετάσεις που παρέχουμε

Πλήρεις αιματολογικός έλεγχος, έλεγχος μηχανισμού πήξης του αίματος…

Περισσότερα

Κάντε το Check-up σας

Κάντε το Check-up σας

Στο διαγνωστικό κέντρο μας διενεργούνται προγράμματα προληπτικού ελέγχου…

Περισσότερα

Διασφάλιση ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας

Η σταθερή συνεργασία και εμπιστοσύνη των συναδέλφων ιατρών και των ασθενών…

Περισσότερα

Επιπλέον ευκολίες για τους ασθενείς

Επιπλέον ευκολίες για τους ασθενείς

Κατ᾽οίκον αιμοληψία, επανέλεγχος αποτελέσματος, άμεση απάντηση εντός 60min…

Περισσότερα